น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานและคุณภาพจากโรงกลั่นน้ำมันระดับโลก

Quality fuel from the world class-refineries

ราคาน้ำมันหน้าปั๊มวันนี้

ลิ้ง Link จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม (EPPO)

Welcome

บริษัท นาสุวรรณ อีลีท ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานและคุณภาพจากโรงกลั่นน้ำมันระดับโลกในประเทศไทย ดีเซล บี7 บี10 บี20 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 95 E20 น้ำมันเตาชนิด A และน้ำมันเตาชนิด C

Nasuwan Elite, we are based in Thailand. Our main business is trading quality petroleum fuel from the world-class refinery in Thailand. Products include Diesel B7, B10, B20, Gasohol 91, Gasohol 95, Gasohol 95 E20, Fuel A 2.0%S, and Fuel C 2.0%S

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

Agriculture Sector

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภาคการขนส่ง

Delivery and transportation Business

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรหนัก

Heavy Industry

สินค้า

Products

น้ำมันกลั่น DISTILLED FUEL

ผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น ได้แก่

  1. ดีเซล (Diesel) - ดีเซล บี 7, บี 10 และ บี 20 (High Speed Diesel B7, B10, and B20)

  2. เบนซิน (Gasoline) - เบนซิน 91, 95 และ E20 (Unleaded Gasoline 95, Gasohol 91, 95, and Gasohol 95 E20)


น้ำมันเตา Fuel oil

น้ำมันเตามี 2 ชนิด ได้แก่

  1. น้ำมันเตาชนิด A มีความข้นใสหรือหนืดอยู่ที่ประมาณ 80 เซนติสโตก (cSt) ที่อุณหภูมิ 50°C มีกำมะถันต่ำและมีความสะอาดสูง

  2. น้ำมันเตาชนิด C มีความข้นใสหรือหนืดอยู่ที่ประมาณ 180 เซนติสโตก (cSt) ที่อุณหภูมิ 50°C มีกำมะถันอยู่ที่ประมาณ 2% หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมกลางถึงใหญ่หรือใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์หรือกังหันไอน้ำใรการผลิตไฟฟ้า น้ำมันเตาชนิด C ยังใช้ในอุตสาหกรรมหลอมถลุงและอุตสากรรมผลิตซีเมนต์อีกด้วย

เชื้อเพลิงพลังงานจากแหล่งน้ำมันคุณภาพระดับโลก Our Partners for the premium fuel

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thaioil Public Company Limited

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG Energy Public Company Limited